សិក្ខាសាលាផ្ទៀងផ្ទាត់ការរៀបចំផែនទីវៃឆ្លាតនឹងអាកាសធាតុ និងផែនការបន្សាំ (CS-Map) នងចុះប្រជុំផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយក្រុមកសិករនៅខេត្តព្រៃវែង

ចេញ​ផ្សាយ​ ០២ វិច្ឆិកា ២០២៣ 3723

នៅថ្ងៃទី៣០ ខែតុលា ដល់ថ្ងៃទី០១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងធនធានដីកសិកម្ម នៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម សហការជាមួយមន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសសាទខេត្តព្រៃវែង អង្គការ IRRI  និងអង្គការ Worldfish ប្រចាំនៅកម្ពុជា រៀបចំសិក្ខាសាលាផ្ទៀងផ្ទាត់ការរៀបចំផែនទីវៃឆ្លាតនឹងអាកាសធាតុ និងផែនការបន្សាំ (CS-Map) និងចុះប្រជុំផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយក្រុមកសិករនៅខេត្តព្រៃវែង ។ សមាសភាពចូលរួមសិក្ខាសាលាដែលរៀបចំឡើងនៅមន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទខេត្តព្រៃវែងមានចំនួន ៣០ នាក់ (ស្ត្រី៣នាក់) មកពីមន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទខេត្តព្រៃវែង និងការិយាល័យកសិកម្ម ធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន នៃរដ្ឋបាលស្រុក/ក្រុងទាំង ១៣នៃខេត្តព្រៃវែង។ ចំណែកការចុះជួបប្រជុំផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយក្រុមកសិករ បានធ្វើឡើងនៅស្រុកចំនួន៣ គឺស្រុកពាមជ័រ (ឃុំព្រែកក្របៅ) ស្រុកបាភ្នំ (ឃុំរោងដំរី) និងស្រុកកំចាយមារ (ឃុំស៊ាងឃ្វាង) ដែលមានកសិករចូលរួមប្រមាណ ៩៣នាក់ (ស្រ្តី៤០នាក់) ។ សិក្ខាសាលា និងការចុះប្រជុំផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយក្រុមកសិករនេះ មានគោលបំណងប្រមូលធាតុចូលដើម្បីកែលម្អផែនទីវៃឆ្លាតនឹងអាកាសធាតុ និងផែនការបន្សាំនឹងគ្រោះមហន្តរាយបណ្តាលមកពីអាកាសធាតុលើផលិតកម្មដំណាំស្រូវ បន្លែ និងពោត ដោយផ្អែកលើចំណេះដឹងជាក់ស្តែងនៅមូលដ្ឋានឱ្យកាន់ប្រសើរ និងមានសង្គតភាព។ លទ្ធផលនៃសិក្ខាសាលា គឺបានពិនិត្យ ពិភាក្សា និងកែលម្អផែនទីវៃឆ្លាតនឹងអាកាសធាតុ និងផែនការបន្សាំដែលបានរៀបចំឡើង។ ការផ្ទៀងផ្ទាត់ និងកែលម្អផែនទីនេះ បានផ្តោតលើហានិភ័យនៃគ្រោះទឹកជំនន់ និងគ្រោះរាំងស្ងួតលើដំណាំស្រូវ បន្លែ និងពោត និងផែនការបន្សាំដោយកំណត់លើសេណារីយ៉ូ នៃហានិភ័យឆ្នាំធម្មតា និងហានិភ័យឆ្នាំធ្ងន់ធ្ងរ ហើយការប៉ះពាល់ដល់ផលដំណាំត្រូវបានកំណត់ចំនួន៣កម្រិតគឺ (១) តិចតួច (២) មធ្យម និង(៣) ធ្ងន់ធ្ងរ ។ ដោយឡែក ចំពោះ ការចុះប្រជុំជាមួយក្រុមកសិករ គឺដើម្បីបញ្ជាក់អំពីកម្រិតហានិភ័យ និន្នាការ និងពេលវេលាកើតឡើងនៃគ្រោះទឹកជំនន់ និងគ្រោះរាំងស្ងួត ប្រព័ន្ធផលិតកម្មដំណាំដែលប្រជាកសិករអនុវត្ត និងដើម្បីស្វែងយល់អំពីទស្សនៈរបស់ប្រជាកសិករលើវិធានការបន្សាំ ដែលបានលើឡើងនៅផែនទី CS-Map ឆន្ទៈរបស់កសិករក្នុងការអនុវត្តវិធានការបន្សាំការផ្លាស់ប្ដូរតួនាទីយេនឌ័រ ក្នុងការអនុវត្តវិធានការបន្សាំ និងការលំបាក ឬបញ្ហាប្រឈម និងតម្រូវការគាំទ្រក្នុងការអនុវត្តវិធានការបន្សាំ។ វិធានការបន្សាំជាអាទិភាពដែលបានលើកឡើងនៅលើផែនទី CS-Map មានដូចជា៖  ប្រតិទិនដាំដុះដំណាំប្រភេទដំណាំ ពូជដំណាំ ការរក្សាស្តុកទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ វារីវប្បកម្ម ពិពិធកម្មកសិផល និងអន្តរាគមន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ៕