ផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

ចេញ​ផ្សាយ​ ២០ កក្កដា ២០២១ 6690

[English below]

តើអ្នកបានឃើញពីផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែរឬទេ?
តើអ្នកមានដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន ហើយចង់ប្រែក្លាយជាការពិតដែរឬទេ?
ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងសម្រាប់មូលនិធិនវានុវត្តន៍កសិកម្ម អាចជាជំហានដំបូងរបស់អ្នក!
មូលនិធិនវានុវត្តន៍កសិកម្ម ត្រូវបានអនុវត្តដោយអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម (GDA) និង គម្រោង GIZ ដោយមានការគាំទ្រពី មូលនិធិពីអាល្លឺម៉ង់ BMZ ដែលផ្តល់វិភាគទាន  ឬមូលនិធិ សម្រាប់អាជីវកម្មខ្នាតតូច និងមធ្យម ដើម្បីអនុវត្តការបង្កើតថ្មីៗសម្រាប់ភាពធន់នឹងអាកាសធាតុនៅក្នុងវិស័យកសិកម្ម និងស្បៀងអាហារ។
ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សព្វផ្សាយមានគោលបំណងដើម្បីណែនាំអំពីមូលនិធិនវានុវត្តន៍កសិកម្ម គោលការណ៍ណែនាំ និងលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ ដល់អ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍ដាក់ពាក្យស្នើសុំ ។ លើសពីនេះទៅទៀត ការផ្សព្វផ្សាយនឹងផ្តល់ព័ត៌មានអំពី លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដែលជាអាចដាក់ពាក្យបាន របស់បេក្ខជន ក៍ដូចជាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យជ្រើសរើស។
យើងសូមអញ្ជើញអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ រួមមាន   ក្រុមហ៊ុន និងក្រុមកសិករដែលដាំដុះដំណាំស្វាយចន្ទី ដំឡូងមី និងដំណាំផ្សេងៗដែលចាប់អារម្មណ៍ ក្នុងខ្សែសង្វាក់តម្លៃ (ឧទាហរណ៍ ដំណាំគ្រឿងទេស ដំណាំសណ្តែក និងបន្លែ។ ល។ ) ជាមួយនឹងគំនិតច្នៃប្រឌិតដើម្បីចូលរួម។
ពេលវេលា៖ ថ្ងៃសុក្រ៣០ កក្កដា ២០២១, ៨: ៣០-១២.៣០ ព្រឹក
ការចូលរួមតាមរយៈ ៖ បណ្តាញអ៊ីនធឺណិត ឬអនឡាញ តាមប្រពន្ធ័ Microsoft Teams
សូមផ្ញើធ្វើការចុះឈ្មោះរបស់អ្នកជាមួយ អ្នកស្រី សុខ លីណា តាមរយៈទូរសព្ទ័លេខ 012 590 991 ឬ អ៊ីម៉ែល lina.sok@giz.de

Do you foresee negative impacts from climate change?
Do you have a feasible solution and want to turn it into reality?
Our Outreach Event for the Agri Innovation Fund (AIF) could be your first step!
The Agri Innovation Fund implemented by GDA and GIZ with support from the German BMZ provides contributions or a matching fund for small and medium businesses to implement innovations for climate resilience in the agriculture and food sector.
The outreach event aims to introduce the Agri Innovation Fund, its objectives, guidelines and conditions to interested applicants. Moreover, the event provides information on eligibility criteria of applicants as well as on selection criteria for project ideas.
We invite stakeholders, interested companies and farmers groups of the cashew, cassava and alternative value chains (e.g. spices, beans & pulses, vegetables etc.) with innovative ideas to join.   
When: Friday, 30 Jul 2021, 8:30-12.30 am
Format: Online on Microsoft Teams
Please send your registration to Ms. Sok Lina, email: lina.sok@giz.de
Mobile: 012 590 991