កិច្ចប្រជុំពិនិត្យវឌ្ឍភាពនៃការរៀបចំគម្រោង​ Public-Social-Private Partnership for Ecologically- sound Agriculture and Resilient Livelihood in Northern Tonle Sap Basin (PEARL) តាមរយ:​ Zoom Meeting ជាមួយក្រុមកាងារ FAO

ចេញ​ផ្សាយ​ ១៦ មករា ២០២២ 6826

នៅថ្ងៃទី១៣​ ខែមករា​ ឆ្នាំ២០២២​ វេលាម៉ោង​ ៣:៣០នាទីរសៀល​ ឯកឧត្តម​ ងិន​ ឆាយ​ ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម​ រួមជាមួយសហការី​ បានចូលរួមប្រជុំពិនិត្យវឌ្ឍភាពនៃការរៀបចំគម្រោង​ Public-Social-Private Partnership for Ecologically- sound Agriculture and Resilient Livelihood in Northern Tonle Sap Basin (PEARL) តាមរយ:​ Zoom Meeting ជាមួយក្រុមកាងារ FAO និងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធក្រោមឱវាទក្រសួងកសិកម្ម​ រុក្ខាប្រមាញ់​ និងនេសាទ។
ជាលទ្ធផល​ ឯកឧត្តមប្រតិភូ​ បានស្នេីក្រុមការងាររៀបចំគម្រោងរបស់​ FAO  គួរបង្រួញពេលវេលា​នៃការរៀបចំគម្រោង​ ដេីម្បីឱ្យការអនុវត្តគម្រោងកាន់តែឆាប់ចាបផ្ដេីម​ ដែលអាចឆ្លេីយតបទៅនឹងការស្ថានភាពជីវភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា​ ក្នុងបរិបទរងគ្រោះដោយសាជំងឺកូវីដ-១៩៕