ទស្សនកិច្ចវិទ្យាសាស្ត្រ​ស្តីពី​ការអភិវឌ្ឍ​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មាន​ដីឌីជីថល​ ​នៅប្រទេសអូស្ត្រាលី

ចេញ​ផ្សាយ​ ០២ ឧសភា ២០២៣ 3553

ថ្ងៃទី២៤-២៨​ ខែមេសា​  ឆ្នាំ​២០២៣​ ថ្នាក់​ដឹកនាំ​និងមន្ត្រី​ជំនាញ​ នាយកដ្ឋាន​គ្រប់គ្រង​ធនធាន​ដីកសិកម្ម​ បានធ្វេីទស្សនកិច្ចវិទ្យាសាស្ត្រ​ ស្តីពី​ ការអភិវឌ្ឍ​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មាន​ដីឌីជីថល​ ​នៅប្រទេសអូស្ត្រាលី​។  
គោលបំណង​នៃទស្សកិច្ចសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រនេះ​ គឺដេីម្បីសិក្សាពីប្រព័ន្ធព័ត៌មានដីឌីជីផល​ និងដេីម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពស្ថាប័ន​សម្រាប់អភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធព័ត៌មានដីជាតិឌីជីថលនៅកម្ពុជា​។  
ទស្សនកិច្ច​សិក្សា​វិទ្យាសាស្ត្រ​ អាច​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​បានក្រោម​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​បច្ចេកទេស​របស់ទីភ្នាក់ងារថាមពលបរមាណូអន្តរជាតិ​  (IAEA) និង​ Murdoch University, WA​ ដោយបានសិក្សានិងពិភាក្សាជាមួយស្ថានប័នពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗ​ រួមមាន៖​   Curtin University​ និង​ Murdoch University នៅទីក្រុង​ Perth, WA  និង​ The Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO)  និង​ Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR) នៅទីក្រុង​ Canberra ប្រទេសអូស្ត្រាលី​។
លទ្ធផល​ នៃទស្សនកិច្ចសិក្សានេះ​ គឺ៖​ (១).​ ការកសាងទិន្នន័យដីគ្រឹះ​ (Soil Database) រហ័ស​ដោយប្រេីប្រាស់បច្ចេកទេស​ Spectrometry  (MIR/NIR) តាមរយៈ​ការបង្កើត​គំរូ​ Calibration​ កម្រិតជាតិ​ ឬជម្រេីសក្នុងការប្រេីប្រាស់គំរូសាកល​ ដែល​បង្កើត​ឡេីងដោយ​ FAO ក្នុងកម្រិតណាមួយ​ និង (២).​ ការបង្កើត​ប្រព័ន្ធ​គ្រប់​គ្រង​ព័ត៌មាន​ដីឌីថល​ ដោយផ្តោលេីចំណុចគន្លឹះសំខាន់ៗចំនួន២​ គឺ​ ១).​ បង្កេីតឱ្យមានទម្រង់គ្រប់គ្រងទិន្នន័យឱ្យមានសង្គតិភាព​  និង​២).​ ការផលិតព័ត៌មានដីដេីម្បីឱ្យអ្នកប្រេីប្រាស់ទាំងអស់អាចទាញយកព័ត៌មានសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ក្នុងការបម្រេី​និងបង្កេីនផលិតភាពដំណាំកសិកម្ម។  
នាយកដ្ឋាន​គ្រប់គ្រង​ធនធាន​ដីកសិកម្ម​ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម​ នឹងបន្តកិច្ចសហប្រតិកម្មការជាមួយដៃគូពាក់ព័ន្ធជាតិ​ និងអន្តរជាតិនានា​ ដូចជា៖​ CARDI, IAEA, FAO, ACIAR, CSIRO, Murdoch University, Curtin University, AFACI ជាដើម​ ដើម្បី​អភិវឌ្ឍ​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មាន​ដីជាតិឌីជីថល​ ឱ្យ​បានសម្រេច​ជោគជ័យ​នៅពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខនេះ។