កិច្ចប្រជុំរៀបចំផែនការសកម្មភាពនិងថវិកាលម្អិតឆ្នាំ២០២៤

ចេញ​ផ្សាយ​ ២៧ មីនា ២០២៣ 2459

ថ្ងៃទី២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ នៅអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំរៀបចំផែនការសកម្មភាពនិងថវិកាលម្អិតឆ្នាំ២០២៤ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ងិន ឆាយ ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម។ កិច្ចប្រជុំនេះ មានគោលបំណងពិនិត្យពិភាក្សានិងកែសម្រួលផែនការសកម្មភាពនិងថវិកាឆ្នាំ២០២៤ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាក់ស្តែងក្នុងផលិតម្មដំណាំឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ ជាលទ្ធផល អង្គប្រជុំបានកំណត់ចង្កោកសកម្មភាពសំខាន់ចំនួន៣ គឺចង្កោមសកម្មភាពទី១៖ ការងារស្រាវជ្រាវសំខាន់ៗមានដូចជា ការបន្សុទ្ធនិងអភិវឌ្ឍន៍ពូជដំណាំ ការគ្រប់គ្រងដីនិងប្រើប្រាស់ជី ការការពារដំណាំ និងប្រព័ន្ធស្រោចស្រព។ល។ ចង្កោមសកម្មភាពទី២៖ គម្រោងអាទិភាពសំខាន់ៗដើម្បីជំរុញផលិតកម្មដំណាំមានដូចជា ស្រូវ-អង្ករ ស្វាយ ទុរេន មៀន ពោត ស្វាយចន្ទី ដំឡូងមី និងដំណាំម្រេច និងចង្កោមសកម្មភាពទី៣៖ សកម្មភាពគាំទ្រ មានដូចជា ការបញ្ជាក់វិញ្ញាបនបត្រ GAP ការងារគ្រប់គ្រងស្ថិតិដំណាំ ការវាស់ស្ទង់ទិន្នផលដំណាំ ការសិក្សាថ្លៃដើមផលិតកម្មដំណាំ ពិសោធន៍វាយតម្លៃធាតុចូលកសិកម្មនិងគុណភាពកសិផល ការបញ្ជាក់គុណភាពគ្រាប់ពូជនិងការត្រួតពិនិត្យគុណភាពគ្រាប់ពូជដំណាំ ការចុះបញ្ជីប្រភេទពូជដំណាំនៅកម្ពុជា ការត្រួតពិនិត្យការធ្វើអាជីវកម្មគ្រាប់ពូជ ការរៀបចំបណ្តុំនិងតភ្ជាប់ជាបណ្តាញរវាងអ្នកផលិត អ្នកប្រមូលទិញ និងអ្នកប្រើប្រាស់ឬរោងចក្រកែច្នៃ និងការរៀបចំបទដ្ឋានគតិយុត្ត។