កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាជាមួយតំណាងមកពីអង្គការ SNV និង Harvest IIដើម្បីរៀបចំសេចក្តីព្រាងចុងក្រោយនៃគោលនយោបាយសាកវប្បកម្មនៅកម្ពុជា

ចេញ​ផ្សាយ​ ២២ តុលា ២០២១ 3622

នាព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ងិន ឆាយ ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម អមដោយលោក អ៊ុំ អេងសេដ្ឋា អគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម លោក គៀន សុភា ប្រធាននាយកដ្ឋានសាកវប្បកម្មនិងដំណាំរួមផ្សំ បានប្រជុំពិភាក្សាជាមួយតំណាងមកពីអង្គការ SNV និង Harvest IIដើម្បីរៀបចំសេចក្តីព្រាងចុងក្រោយនៃគោលនយោបាយសាកវប្បកម្មនៅកម្ពុជា។