ការងារត្រួតពិនិត្យវាយតម្លៃចំការស្តីពីការអនុវត្តកសិកម្មល្អកម្ពុជា (CamGAP)

ចេញ​ផ្សាយ​ ២៩ មេសា ២០២០ 4131

កាលពីថ្ងៃទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ លោកឌិន នរិន្ទ អនុប្រធានការិយាល័យលើកកម្ពស់គុណភាព និងសុវត្ថិភាពផលិតផលកសិកម្ម លោក សូវ ស៊ីណេន  និងលោក ត្រាយ ប៊ុនថន មន្រ្តីការិយាល័យលើកកម្ពស់គុណភាព និងសុវត្ថិភាពផលិតផលកសិកម្មនៃនាយកដ្ឋានការពារដំណាំ អនាម័យ និងភូតគាមអនាម័យ បានចុះសហការជាមួយមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទខេត្តកំពត ក្រោមការគ្រាំទ្រពីគម្រោង ASPIRE ដើម្បីត្រួតពិនិត្យវាយតម្លៃចំការស្តីពីការអនុវត្តកសិកម្មល្អកម្ពុជាCamGAP។