សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយសម្ព័ន្ឋសហគមន៍កសិកម្មកម្ពុជាដល់សហគមន៍កសិកម្មដែលស្ថិតនៅខេត្តកែប ខេត្តកំពង់សោម និងខេត្តកណ្តាល

ចេញ​ផ្សាយ​ ២៨ កញ្ញា ២០២០ 4265

ថ្ងៃទី២៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍កសិកម្មនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម ដោយសហការជាមួយមន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទខេត្តកែប បានរៀបចំសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយសម្ព័ន្ឋសហគមន៍កសិកម្មកម្ពុជាដល់សហគមន៍កសិកម្មដែលស្ថិតនៅខេត្តកែប ខេត្តកំពង់សោម និងខេត្តកណ្តាល។ សិក្ខាសាលាខាងលើ មានអ្នកចូលរួមសរុប១១៥នាក់ (ស្រ្តី៣៥នាក់)។ សិក្ខាសាលានេះគាំទ្រដោយកម្មវិធីDGRV អាល្លឺម៉ងប្រចាំកម្ពុជា និងមានគោលបំណងសំខាន់ដើម្បីអោយសហគមន៍កសិកម្មទាំងអស់បានស្គាល់និងយល់ដឹងអំពីភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវរបស់សម្ព័ន្ឋសហគមន៍កសិកម្មកម្ពុជាចំពោះសហគមន៍កសិកម្មដូចមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីសហគមន៍កសិកម្ម សំដៅចូលរួមអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍កសិកម្មនៅកម្ពុជា ឱ្យមានភាពរឹងមាំនិងរីកចម្រើន ដើម្បីបំរើផលប្រយោជន៍ជូនដល់ប្រជាកសិករ៕