កិច្ចពិភាក្សា និងផ្តល់ប្រឹក្សាយោលបល់ជាមួយតំណាងក្រុមកសិករដាំដំណាំល្ហុងក្នុងការស្នើសុំចុះបញ្ជីការអនុវត្តកសិកម្មល្អកម្ពុជា (CamGAP)

ចេញ​ផ្សាយ​ ១៨ ឧសភា ២០២០ 3855

ព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទ១១រោច ខែពិសាខ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស. ២៥៦៤ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ លោក មាន ចេតនា ប្រធានការិយាល័យលើកកម្ពស់គុណភាព និងសុវត្ថិភាពផលិតផលកសិកម្មនៃនាយកដ្ឋានការពារដំណាំ អនាម័យ និងភូតគាមអនាម័យបានជួបពិភាក្សា និងផ្តល់ប្រឹក្សាយោលបល់ជាមួយលោក យី សំអុល តំណាងក្រុមកសិករដាំដំណាំល្ហុងចំនួន១១គ្រួសារ និងជាអ្នកផ្គត់ផ្គង និងនាំចេញល្ហុងទុំខ្មែរមកពីខេត្តបាត់ដំបង។ ការពិភាក្សានេះផ្តោតសំខាន់លើស្តីពីដំណើរការ និងនិតិវិធីនៃកាស្នើសុំចុះបញ្ជីការអនុវត្តកសិកម្មល្អកម្ពុជា (CamGAP)។ ជាចុងបញ្ចប់នៃការពិភាក្សា តំណាងក្រុមកសិករបានថ្លែងអំណរគុណដល់ការិយាល័យលើកកម្ពស់គុណភាព និងសុវត្ថិភាពផលិតផលកសិកម្មដែលចែករំលែកព័ត៌មាន គាំទ្រ និងលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមកសិករក្នុងការអនុវត្ត និងស្នើសុំចុះបញ្ជីការអនុវត្តកសិកម្មល្អកម្ពុជា។