សកម្មភាពសំខាន់ៗរបស់មន្ទីរពិសោធន៍ជាតិកសិកម្ម

ចេញ​ផ្សាយ​ ២៩ មករា ២០១៩ 2345

ថ្ងៃអង្គារ ៩រោច ខែបុស្ស ឆ្នាំច សំរឹទ្ធិស័ក ព.ស ២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩

មន្ទីរពិសោធន៍ជាតិកសិកម្មជាអង្គភាពមួយក្នុងចំណោមអង្គភាពទាំង១០ ដែលស្ថិតក្រោមឱវាទនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម។ មន្ទីរពិសោធន៍ជាតិកសិកម្មមានតួនាទីភារកិច្ចសំខាន់ៗដូចខាងក្រោម៖
១) ធ្វើការវិភាគដី ជី និងរុក្ខជាតិ
២) ធ្វើការវិភាគគុណភាពថ្នាំកសិកម្ម និងរកសំណល់ថ្នាំកសិកម្ម
៣) ធ្វើការបណ្តុះជាលិកាវប្បកម្មលើរុក្ខជាតិ។ល។