វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការតាមដានការអនុវត្តកសិកម្មល្អ និងប្រព័ន្ធផ្តល់វិញ្ញាបនបត្រ

ចេញ​ផ្សាយ​ ២៧ វិច្ឆិកា ២០១៨ 450

ថ្ងៃទី២៦-២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ តាមរយៈគម្រោងជំរុញផលិតកម្មស្បៀងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម នាយកដ្ឋានការពារដំណាំ អនាម័យ និងភូតគាមអនាម័យ បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការតាមដានការអនុវត្តកសិកម្មល្អ និងប្រព័ន្ធផ្តល់វិញ្ញាបនបត្រ នៅមន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង នេសាទខេត្តបាត់ដំបង ដោយមានការចូលរួមពីមន្ត្រីជំនាញ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងគម្រោង សរុបចំនួន ៣៥នាក់ ក្នុងគោលបំណងដើម្បី៖
- បង្កើនសមត្ថភាពដល់មន្ត្រីបច្ចេកទេសក្នុងការត្រួតពិនិត្យ និងណែនាំផ្ទាល់ទៅកសិករស្តីពីតម្រូវការ នៃការអនុវត្តកសិកម្មល្អកម្ពុជា ក្នុងការគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាពចំណីអាហារ
- ជំរុញអោយការអនុវត្តផលិតកម្មដំqណាំបន្លែរបស់កសិករទទួលបានការទទួលស្គាល់ថាជាផលិតកម្មតាមគោលការណ៍នៃការអនុវត្តកសិកម្មល្អ និងមានផលិតផលអាចប្រកួតប្រជែងទាំងទីផ្សារក្នុងស្រុក តំបន់ និងទីផ្សារអន្តរជាតិ។